De juiste plek

druppel de juiste plek“Zolang onze voorouders in ons blijven lijden, ontbreekt ons het echte geluk. Wanneer we bewust een stap zetten, doen we dat voor alle vorige en komende generaties. Allen komen op hetzelfde moment als wij aan en samen vinden we terzelfder tijd vrede.” (Thich Nhat Hahn)

Het werk met familieopstellingen is een wereldbefaamde, oplossingsgerichte therapeutische methode, die ontwikkeld werd door Bert Hellinger. Veel mensen stellen vast dat, ondanks de grootste inspanningen en intensief werken aan zichzelf, bepaalde probleempatronen zich door hun leven weven en zich blijven herhalen. Het lijkt of ze gevangen zitten in iets dat hun eigen levensverhaal en persoonlijkheid overstijgt. Ze blijken verstrikt te zijn in patronen die uit hun familie van oorsprong onbewust worden overgenomen.

Familieopstellingen brengen deze verborgen generatiepatronen aan het licht en laten zingeving en diepe heling toe. Het wordt dan mogelijk deze probleempatronen te laten waar ze horen en geeft de vrijheid een juistere, beter gesitueerde plek in het leven te vinden.