Ik leef en werk volgens de volgende waarden:

waarden boom met zonDankbaarheid: voor alle ontwikkelingskansen die er continu zijn in de levende relatie-matrix waar we ons in bevinden. Het magische woord voor verandering heet… welkom!

Wakker zijn: betekent bewust leven, in contact zijn met je hart en je diepste waarden, steeds bereid verder te groeien en te ontwikkelen.

Openheid: Bereid de juiste vragen te stellen, nieuwe wegen in te slaan. Verwondering, flexibiliteit en creativiteit integreren in je leven.

Enthousiast: passie voor het leven, bezield en geïnspireerd.

Integriteit: wanneer je denken, voelen en handelen op één lijn liggen – en je dus congruent bent in heel je wezen. Dit integreert waarheid, overgave en moed. ‘Walk your talk’ is voor mij essentieel.

Verantwoordelijkheid: verantwoordelijk zijn voor je eigen gezondheid en eigen proces via het “Ken jezelf”. We worden zo actieve zoekers naar eigen potentieel. We kunnen ons steeds laten helpen, op elk stukje van de reis, maar de stappen doen we zelf.

Synthese: alles is met elkaar verbonden. We zijn aardeburgers verbonden met alle ons omringende schepsels. Laten we niet nalaten te handelen wanneer dat nodig is voor het grotere geheel.

Terug