Boeken en websites familieopstellingen

De verborgen dynamiek der familiebanden. (Love’s hidden symmetry)
Bert Hellinger.
Altamira-becht, haarlem, 2001. ISBN: 9069634759
Basiswerk, legt de essentie uit en blijft toch toegankelijk.

De wijsheid is voortdurend onderweg (Die Quelle braucht nicht nach dem Weg zu fragen). Bert Hellinger.
Het Noorderlicht, Groningen 2002. ISBN: 90-806874-5-6

De maat van het hart. (Mitte und Mass). Bert Hellinger.
Het Noorderlicht, Groningen 2002. ISBN: 90-806874-4-8

Stilte in het midden, voordrachten en verhalen. Bert Hellinger.
Het Noorderlicht, Groningen 2002. ISBN: 90-806874-2-1
Een juweeltje. Via o.a. metaforen en verhalen wordt de essentie belicht.

De praktijk van familieopstellingen. Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger.
Altamira-becht, Haarlem, 2002. ISBN: 90 6963 555 0
Bundelt voordrachten van professionelen die toepassingsgebieden onderzoeken.
Al gespecialiseerdere lectuur.

Beelden van de ziel. Daan Van Kampenhout.
Altamira-becht, Bloemendaal, 2001.
Belicht de overeenkomsten tussen sjamanistisch werk en familieopstellingen.
Inzichten in de wereld van de ziel uit sjamanistisch oogpunt.

Vonken van verlangen. Wiebe Veenbaas & Joke Goudswaard.
Phoenixopleidingen, Utrecht, 2001. ISBN: 9080050776.
Gericht naar professionals, mooi gestructureerd, vrij prijzig.

Familieopstellingen in de praktijk. Indra Torsten Preiss
Servire, Utrecht-Antwerpen, 2003. ISBN: 9021536072.
Duidelijk, vat veel samen, met vele casussen.

Familieopstellingen. Nick Blaser
Bres BV, Amsterdam, 2001. ISBN: 9062290760.
Prima, beknopte samenvatting van de voornaamste uitgangspunten.

Het leven zoals het is. Bert hellinger-Gunthard Weber-Albrecht Mahr
Marianne Franke/Gricksch-Jakob Schneider
Het Noorderlicht. ISBN 90-8068-741-3

Het succes van organisatieopstellingen. Gunthard Weber over Bert Hellinger
Altamira-Becht. ISBN 90-6963-569-0

Jij hoort bij ons. Marianne Franke-Griksch
Het Noorderlicht. ISBN 90-806874-9-9

Erkennen wat er is. Bert Hellinger
Het Noorderlicht. ISBN 90-806874-6-4

De kunst van het helpen. Bert Hellinger
Het Noorderlicht. ISBN 90-77290-05-2

Het verbindende veld. Jan jacob Stam
Het Noorderlicht. ISBN 90-77290-02-8

Nederlandse wind. Jan Jacob Stam
Het Noorderlicht. ISBN: 90-806874-3-X

Kind en Familielot. Ingrid Dykstra.
Het gedrag van kinderen begrijpen vanuit systemisch perspectief
vertaald door Otteline Lamet
Het Noorderlicht. ISBN 907729006-0

Hoe liefde kan stromen (Wie Liebe Gelingt) Bert Hellinger.
Een standaardwerk over partnerrelaties
ISBN: 90-806874-7-2

Verzoening. (Entlassen werden wir Vollendet) Bert Hellinger.
Teksten en aforismen over vele, diep-menselijke onderwerpen
ISBN: 90-77290-01-X

Als ik mijn ogen sluit, kan ik je zien. (Wenn ich die Augen schliesse, kann ich dich sehen). Ursula Franke.
Familieopstellingen in één-op-één situaties, een praktijkhandboek
ISBN:90-806874-8-0

Bij de uitgeverij Carl Auer Systeme Verlag te Heidelberg is een overzicht te vinden van de Duitstalige boeken en videobanden: www.carl-auer.de

Bij de uitgeverij Zeig, Tucker & Theisen, Inc. zijn Engelstalige boeken en videobanden verkrijgbaar: www.zeigtucker.com/helvid.htm

Voor Duitstalige artikelen en uitgebreide informatie over Bert Hellinger kan je terecht op de webpage: www.hellinger.com

Bij de uitgeverij Het Noorderlicht kan je nog meer Nederlandstalige werken vinden: www.hetnoorderlicht.com

Ben je bekend met andere aanverwante werken? Mail ze even door!