Bert Hellinger

HellingerBert Hellinger is een fenomeen. De vernieuwingen en duizelingwekkende inzichten die hij heeft bijgedragen aan de huidige psychotherapie zijn een echte kwantumsprong te noemen. Hellinger schudt door elkaar en verlegt grenzen, is helder en uitdagend, vrij van elk persoonlijk streven naar resultaat. Hellinger werkt met metaforen en verhalen die eerder de ziel dan het verstand aanspreken, en spitst zich toe op toekomstig potentieel i.p.v. het eindeloos herkauwen van het oude. Hellinger heeft ontdekt hoe de liefde in intieme relaties stroomt. De liefde volgt een verborgen Orde met duidelijke wetmatigheden. Als de Orde gerespecteerd wordt, stroomt de liefde vanzelf! Deze Orde van de Liefde is een dynamische, systemische kracht (een Grote Ziel ) die door intieme relaties en families stroomt en hen met elkaar verbindt.

Het is het genie van Hellinger geweest deze stroom zichtbaar te maken in familieopstellingen. Hier worden de verborgen krachten en invloeden duidelijk in een “tableau vivant” van levende vrijwilligers. Hellinger werkt fenomenologisch: de inzichten en “waarheden” die hij verkondigt zijn het resultaat van zijn waarnemingen en ervaring met familieopstellingen. De enorme kracht en nawerking van het even getuige mogen zijn van de aanwezigheid van de Grote Ziel is echter een feit. De seminars, boeken en video’s beklijven en worden soms nog jaren meegedragen.

In zijn psychotherapeutische trainingen en seminars is hij bemoedigend en afstandelijk tegelijk, kalm en vol mededogen op zoek naar oplossingen voor uiterst moeilijke situaties: echtscheidingen, incest, abortus, zelfmoord, sterfgevallen, … Steeds worden de diepere en existentiële lagen van ons mens-zijn aangeraakt in thema’s als verbondenheid, succes en mislukkingen in relaties, overgave aan dat wat onvermijdelijk is, liefde, leven en dood. Een uitgebreide biografie van Bert Hellinger is te vinden op de webpage: https://www2.hellinger.com/home