Familieopstellingen

De juiste plek

Veel mensen stellen vast dat ondanks de grootste inspanningen en intensief werken aan zichzelf, bepaalde probleempatronen zich door hun leven weven en zich blijven herhalen. Het lijkt of ze gevangen zitten in iets dat hun eigen levensverhaal en persoonlijkheid overstijgt. Ze blijken verstrikt te zijn in patronen die uit hun familie van oorsprong onbewust worden overgenomen.
Opstellingen brengen deze verborgen generatiepatronen aan het licht en laten zingeving en diepe heling toe.
Het wordt dan mogelijk deze probleem-patronen te laten waar ze horen en geeft de vrijheid een juistere plek in het leven te vinden.

Hoe werkt het?

We werken met groepen van 15 tot 20 personen. Er zijn geen echte familieleden nodig. De vraagsteller kiest een plaatsvervanger voor zichzelf en voor allen die bij zijn vraag horen. Deze representanten worden opgesteld in de ruimte naar het intuitieve, innerlijke beeld dat de op(vraag)steller in zich draagt van zijn familiesysteem. Verbijsterend is dat de representanten, eens ze op de hun toebedeelde plaats staan, toegang krijgen tot dezelfde gevoelens en gewaarwordingen als de echte familieleden. Door vervolgens de posities te veranderen, en ontbrekende personen erbij te halen wordt getracht een optimale ordening te vinden. Het dan benoemen in respect van wat onuitgesproken was, laat de emotionele energie terug voluit stromen. Uiteindelijk wordt de opsteller zelf in de herstelde constellatie gehaald. Op deze juiste plek is het dan mogelijk om de verstrikkingen bewust los te laten en de spontane kracht en liefdesstroom te ervaren die bij deze nieuwe plek hoort.
Voor meer details

Inschrijving

Aanmelden voor het deelnemen aan een familieopstelling.

Begeleider :

Dr Johan Denis, holistisch werkend arts, meer dan 20 jaar ervaring met opstellingen.

Prijs :

42,- euro -als representant – 100,- euro eigen opstelling
Betaling is slechts mogelijk na inschrijving

 

Familieopstellingen5