Eigen opstelling

De juiste vraag

De diepte en de kracht van een opstelling wordt bepaald door je eigen betrokkenheid. Een vrijblijvende oppervlakkigheid of nieuwsgierigheid is hier niet op zijn plaats. Het is wezenlijk dat de vraag of het thema van diep uit je hart komt en dat er een bereidheid is hier volledig voor te gaan. Hoe sterker en brandender de vraag, hoe indrukwekkender de opstelling. Steeds geldt: wat is je doel, je motivatie- wat wens je te bereiken? De vraag zelf dient helder, concreet , realistisch en ecologisch (niet schadend aan anderen) te zijn. Het verdient aanbeveling hier je tijd voor te nemen: het doel bepaalt de uitkomst!

Laten opstellingen op miraculeuze wijze je pijn, leegte, zwaarte e.d. verdwijnen? Alhoewel we dit soms inderdaad vaststellen, leert de ervaring eerder dat opstellingen ons vrijer maken. Want het is nog steeds niet mogelijk de wereld (je partner, ouders, broers en zussen,…) te veranderen, maar wel de wijze waarop je ze waarneemt.

Opstellingen laten toe je te situeren in een groter geheel en kunnen je een diep inzicht geven in je eigen patronen. Ze laten verzoening met het lot toe. Ze maken de verstrikkingen, t.t.z. de magische, uit verkeerd gesitueerde liefde genomen beslissingen van het kind (in ons) duidelijk zichtbaar. Uit opstellingen blijkt dat verstrikkingen samengaan met een welbepaalde plek waar het kind zich t.o.v. zijn systeem bevindt. Op die plek draagt het kind pijn, zwaarte,… Vaak is er een beweging of een handeling nodig en het uitspreken van de waarheid om de kracht van de oude betovering, die tot de verstrikking leidde, te doorbreken. Opstellingen bieden de concrete ervaring aan van liefde en kracht op een nieuwe, juiste plek voor dat kind in ons.

Op deze juiste plek draagt elk zijn eigen lot en is de verkeerd gesitueerde liefde losgelaten en vervangen door een juiste liefde. Deze inzichten en ervaringen laten ook een juistere plek toe in het leven van elke dag. Want wie hervalt in een oud patroon, zal dit sneller herkennen en uit de recent herwonnen vrijheid nu een andere keuze hebben. Hij of zij is nu vrij de betrokken situatie te ervaren vanuit een nieuwe zijnsplek, die verbonden is met kracht. In een situatie waar het verstrikte kind blind uit liefde leed, staat nu een volwassene die kan kiezen. En is dat geen wonder?

Terug