Als representant

Wie nog nooit aan een familieopstelling heeft deelgenomen doet dit best eerst eens als representant. Dit is een uiterst leerrijke en ontroerende ervaring. Door de wet van de synchroniciteit worden de representanten onbewust geselecteerd op gelijkaardige levensthema’s (vb. iemand die geadopteerd werd, wordt uitgekozen als adoptieouder). Dikwijls geeft louter deelname als representant de betrokkene reeds heel veel mee.

De meeste deelnemers ervaren een diep gevoel van dankbaarheid op het einde van een opstellingsdag. Ze waren levende getuigen van de diepe liefde die de mensen binnen een familiesysteem met elkaar verbindt. Deelname aan een opstelling als representant is steeds op vrijwillige basis. Het vormt de ideale voorbereiding voor een eigen opstelling: de betrokkene ervaart de verstrikkingen aan den lijve en gaat door het gehele proces tot de oplossing. Representanten kunnen geen eigen familieleden of partners zijn: deze zijn niet meer neutraal. Vermenging met persoonlijke elementen wordt dan teveel mogelijk.

Als representant kom je gedurende de opstelling tijdelijk in een complete andere toestand dan je gewoon bent. Het kan zijn dat je je onverschillig of juist boos gaat voelen, angstig of erg triest. Er kunnen allerlei lichamelijke gewaarwordingen, soms zelfs bewegingen ontstaan. Na een korte initiële periode van “intuning” krijg je toegang tot de lichamelijke en emotionele realiteit van de betrokkene. Het is de bedoeling innerlijk leeg te worden en nauwkeurig te rapporteren wat je waarneemt. Vragen als “bij wie hoort dit nu” zijn zinloos. Wat je voelt in die rol voel je en dat wordt gerapporteerd. Het is de begeleider die jouw authentieke waarneming op dat moment weet te onderscheiden van je persoonlijke inbreng.

Terug