Verlost van je allergie

Hooikoorts, piepende ademhaling, migraine, huiduitslag… we kunnen op vele manieren allergisch reageren.
Er bestaan veel verschillende allergenen: pollen, huisstofmijt, dierenharen, bepaalde metalen, voedingsstoffen,…een lange lijst.
De reguliere geneeskunde staat voor een raadsel, de behandelingen die ingesteld worden zijn symptomatisch. Vaak lijkt elk contact vermijden van datgene waar we allergisch op reageren de enige oplossing. Maar dat betekent wel dat we geen poes meer kunnen houden, heel de tijd op dieet staan of ons binnen moeten opsluiten tijdens het pollenseizoen…