Masterclass Opleiding Heel Jezelf

De groepsvorming voor de Masterclass Opleiding Heel Jezelf gebeurt organisch – er worden tevoren geen data vastgelegd. De intentie is de samenkomsten te laten doorgaan op maandag in Lier en Zoersel. De data worden samen bepaald als er voldoende aanmeldingen zijn. Zo is er geen druk of haast, als de tijd rijp is begint de reeks. Ik engageer me om binnen het jaar een groep te laten doorgaan. De opleiding loopt over een 4-tal maanden met 2-wekelijkse 1-daagse sessies op 8 maandagen, van 9u30 tot 18u, niet op feestdagen of officiële verlofperiodes.

Grootte van de groep: Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12 (minstens 8). Als ik mezelf en de assistentie van Erik meetel dan komen we aan maximum 14 personen.

Engagement: Wie zich inschrijft, engageert zich voor de gehele reeks van 8 dagen. Buiten kennis is verdieping en opbouw van vertrouwen in de onderlinge relaties een belangrijk deel van het groepsproces om zo in het praktische deel zo diep en efficiënt mogelijk te kunnen werken. Engagement betekent de intentie om bij elke dag aanwezig te zijn en deel te nemen aan de onderlinge oefenontmoetingen. Mijn engagement naar jullie toe is er iets supers van te maken, zodat het “offer” dat jullie doen dubbel en dik de moeite waard is!

Aanmelding: Gebeurt via contactformulier bij Helga. Er wordt info over de opleiding opgestuurd met een motivatiebrief en overschrijvingsmodaliteiten. Na ontvangst van voorschot en motivatiebrief ben je ingeschreven!

Start van de groep: Er zal een zeswekelijkse update worden doorgestuurd aan wie inschreef hoever de teller van de aanmeldingen staat.

Betaling Voorschot: Wie inschrijft, betaalt 100 euro als voorschot en engagement. Deze is niet recupereerbaar, tenzij er binnen het jaar geen groep wordt gevormd. Pas na ontvangst van dit voorschot behoor je tot de Masterclass. Deze wordt afgetrokken van de restsom. Restbedrag: Het totale cursusbedrag voor 8 dagen bedraagt 960,- euro. Gespreide betalingen zijn mogelijk, af te spreken met Helga. Wie in 1 keer alles betaalt, betaalt slechts 860,- euro. Van zodra er voldoende inschrijvingen zijn wordt een startdatum van de opleiding bepaald. Samen leggen we dan ook een stortingsdatum vast voor het restbedrag.