Lezing – Over vaders en dochters

Terug

Over vaders en dochters

Een lezing over de juiste plek van vaders en dochters in het gezin van oorsprong

Veel vrouwen stellen problemen vast in het aangaan van relaties met mannen. Het lijkt of ze overal dezelfde conflicten beleven en herbeleven. Heel vaak zijn deze terug te brengen naar onjuist gesitueerde verhoudingen tussen vader en dochter in het gezin van oorsprong.

  • Hoe ga en ging je als dochter om met een afwezige vader, een trieste of eenzame vader, een gewelddadige of autoritaire vader?
  • Wat was de rol van je moeder daarin?
  • Welke situaties gaven aanleiding tot vervreemding/afkeer of een te nauwe band?

Aan de hand van vele herkenbare, dagelijkse situaties worden deze inzichten verduidelijkt en wegen naar heling aangereikt. Inzichten in de wetten en dynamieken van de familieopstellingen maken het mogelijk in zelfs gecompliceerde situaties een juist, nieuw en harmonisch evenwicht te vinden waarin iedereen zijn juiste plek vindt. De voorwaarden en juiste basishouding hiervoor worden in deze voordracht helder en met vele voorbeelden verduidelijkt.