Opleiding – achtergrond

rooted treeElke ziekte is zinvol en te beschouwen als een overlevingsoplossing.

Ziekte is een noodprogramma dat automatisch en onbewust afloopt als we ons in onverwachte zware conflictsituaties bevinden. De stress in deze situaties wordt gekanaliseerd in een orgaan of functie met als doel overleven.

Voorouderlijke programmeringen zijn hierin cruciaal. Zware traumatische belevenissen in onze bloedlijn bepalen onze automatische reacties – ze zijn als het ware ingeschreven in ons vlees en bloed en onze cellen. Gelijkaardige conflictsituaties die we in ons eigen leven ontmoeten worden als levensbedreigend ervaren en starten biologisch zinvolle noodprogramma’s.

Helen houdt dan ook verschillende stappen in. Zich bewust worden van uitlokkende conflicten. Dit kan op vele levensgebieden zitten: financieel/materieel, werk, relaties, … Door inzicht in de zin van ziekte in dat betrokken orgaan de uitlokkende levenssituaties herkennen en benoemen, de conflicten onder ogen zien en oplossen. Vaak dient hier een handeling in gesteld: je moet er iets voor doen. Voorouderlijke invloeden herkennen en benoemen. Heling hangt dan af van de mate waarin we beperkende achterliggende (voorouderlijke programmerende) automatische denk-, gedrags- en loyauteitspatronen kunnen loslaten.