Opleiding doel en doelgroep

lotus7-daagse therapeutische leergang aangevuld met 1 terugkomdag, bestemd voor een beperkte groeigroep. Einddoel is concreet begrijpen hoe en waarom we ziek worden, wat nodig is voor heling en deze heling ervaren. Meester van eigen leven en gezondheid!

Welkom aan alle sterk geïnteresseerde en gemotiveerde mensen. Achtergrond/kennis van anatomie, fysiologie, pathologie is een pluspunt, geen vereiste.

Deze opleiding is dus geschikt voor zowel mensen die inzicht willen verwerven als voor hen die een doorbraak in een ziekteproces wensen.

Mensen die antipsychotica nemen, kunnen niet deelnemen. Bij inschrijving dien je motivatie- en inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen. Heb je vragen, contacteer dan Dr. Johan Denis.

Basishouding: Openheid. Respect. Engagement. Discretie. Verantwoordelijk voor eigen grenzen/proces.