Lezingen


stokstaartjes familie
Er wordt 4 keer per jaar een lezing georganiseerd telkens op donderdag in Het Looks te Lier, 19.30 – 22.00

Aanmelding is niet noodzakelijk. Je kan gewoon komen . Breng gerust geïnteresseerde vrienden of familie mee.

Afwezige vaders, verloren zonen – 6 september 2018 van 19.30 uur tot 22 uur – Het Looks Lier

Een lezing die zich richt tot ouders en zonen van gescheiden gezinnen en mannen die op zoek zijn naar hun kracht en stabiliteit in partnerrelaties.

 • Hoe kan je als (jonge)man je mannelijke kracht vinden?
 • Hoe kan je als man stevig staan in relaties?

Het toenemende aantal echtscheidingen zorgt meer en meer voor gebroken gezinnen. Moeders staan dan ook vaak alleen voor de opvoeding van de kinderen. Eens in de puberteit en ouder blijkt dat er met de opgroeiende zonen niet veel is aan te vangen. Ze zijn niet gemotiveerd, depressief en lusteloos, schoolmoe, of vluchten in drugs en alcohol. Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat kunnen we hier als ouder aan doen?

Een systemische kijk op het effect van een afwezige vader in een gezin kan veel dingen duidelijk maken.

Dr Johan Denis, arts en begeleider van familieopstellingen, laat in deze verhelderende voordracht duidelijk zien welke stappen er dienen genomen te worden die een jongeman terug bij zijn kracht brengen. Een mooi en ontroerend proces!

Mannen met terugkerende relatiebreuken of -problemen krijgen zowel inzichten als een weg aangereikt hoe ze stabiele relaties kunnen vormen. Aan de hand van vele herkenbare, dagelijkse situaties worden deze inzichten verduidelijkt en wegen naar heling aangereikt. Inzichten in de wetten en dynamieken van de familieopstellingen maken het mogelijk in zelfs gecompliceerde situaties een juist, nieuw en harmonisch evenwicht te vinden waarin iedereen zijn juiste plek vindt. De voorwaarden en juiste basishouding hiervoor worden in deze voordracht helder en met vele voorbeelden verduidelijkt.

 • Wanneer: 6 september 2018 – 19u30 stipt. Andere lezingen in 2018: zie agenda.
 • Waar: Het Looks te Lier. Klik hier voor wegbeschrijving Het Looks.
 • Spreker: Dr. Johan Denis, holistisch werkend arts, begeleider van familieopstellingen sinds 2000.
 • Inkom: 14 euro of 10 euro voor student en 65+ (de avond zelf te betalen).
 • aanmelding niet noodzakelijk

Harmonie in samengestelde gezinnen – 6 december 2018 (datum volgt nog) van 19.30 uur tot 22 uur – Het Looks Lier

Een lezing over samengestelde gezinnen die veel inzicht en oplossingen aanreikt.

Veel mensen stellen vast dat na de pijn van een scheiding het niet evident blijkt opnieuw een harmonische relatie aan te gaan met een nieuwe partner.

 • Hoe krijgen de kinderen een juiste plek in dit nieuw samengestelde gezin?
 • Hoe dienen de nieuwe partners zich te gedragen naar hun respectievelijke ex-partners of naar de ex-partner van de ander?
 • Wat als beide partners beiden samen een nieuw kind wensen?

Aan de hand van vele herkenbare, dagelijkse situaties worden deze inzichten verduidelijkt en wegen naar heling aangereikt. Inzichten in de wetten en dynamieken van de familieopstellingen maken het mogelijk in zelfs gecompliceerde situaties een juist, nieuw en harmonisch evenwicht te vinden waarin iedereen zijn juiste plek vindt. De voorwaarden en juiste basishouding hiervoor worden in deze voordracht helder en met vele voorbeelden verduidelijkt.

 • Wanneer: Donderdag 6 december 2018 – 19u30 stipt. Andere lezingen in 2018: zie agenda.
 • Waar: Het Looks te Lier. Klik hier voor wegbeschrijving Het Looks.
 • Spreker: Dr. Johan Denis, holistisch werkend arts, begeleider van familieopstellingen sinds 2000.
 • Inkom: 14 euro of 10 euro voor student en 65+ (de avond zelf te betalen).
 • aanmelding niet noodzakelijk

Over vaders en dochters –  2019 (datum nog vast te leggen) van 19.30 uur tot 22 uur – Het Looks Lier

Een lezing over de juiste plek van vaders en dochters in het gezin van oorsprong

Veel vrouwen stellen problemen vast in het aangaan van relaties met mannen. Het lijkt of ze overal dezelfde conflicten beleven en herbeleven. Heel vaak zijn deze terug te brengen naar onjuist gesitueerde verhoudingen tussen vader en dochter in het gezin van oorsprong.

 • Hoe ga en ging je als dochter om met een afwezige vader, een trieste of eenzame vader, een gewelddadige of autoritaire vader?
 • Wat was de rol van je moeder daarin?
 • Welke situaties gaven aanleiding tot vervreemding/afkeer of een te nauwe band?

Aan de hand van vele herkenbare, dagelijkse situaties worden deze inzichten verduidelijkt en wegen naar heling aangereikt. Inzichten in de wetten en dynamieken van de familieopstellingen maken het mogelijk in zelfs gecompliceerde situaties een juist, nieuw en harmonisch evenwicht te vinden waarin iedereen zijn juiste plek vindt. De voorwaarden en juiste basishouding hiervoor worden in deze voordracht helder en met vele voorbeelden verduidelijkt.

 • Wanneer: nog niet bepaald – 19u30 stipt. Andere lezingen in 2018: zie agenda.
 • Waar: Het Looks te Lier. Klik hier voor wegbeschrijving Het Looks.
 • Spreker: Dr. Johan Denis, holistisch werkend arts, begeleider van familieopstellingen sinds 2000.
 • Inkom: 14 euro of 10 euro voor student en 65+ (de avond zelf te betalen).
 • aanmelding niet noodzakelijk

Eerst de orde, dan de liefde – 2019 (datum nog vast te leggen)  van 19.30 uur tot 22 uur – Het Looks Lier

Een lezing over familieopstellingen die systemische verstrikkingen uitlegt en oplossingen aanreikt.

Veel mensen stellen vast dat ondanks de grootste inspanningen en intensief werken aan zichzelf, bepaalde probleem-patronen zich door hun leven weven en zich blijven herhalen. Het lijkt of ze gevangen zitten in iets dat hun eigen levensverhaal en persoonlijkheid overstijgt. Ze blijken verstrikt te zijn in patronen die uit hun familie van oorsprong onbewust wordt overgenomen. Familieopstellingen brengen deze verborgen generatie-patronen aan het licht en laten zingeving en diepe heling toe. Het wordt dan mogelijk deze patronen te laten waar ze horen en geeft de vrijheid een juistere plek in het leven te vinden.

Aan de hand van vele herkenbare, dagelijkse situaties worden deze inzichten verduidelijkt en wegen naar heling aangereikt. Inzichten in de wetten en dynamieken van de familieopstellingen maken het mogelijk in zelfs gecompliceerde situaties een juist, nieuw en harmonisch evenwicht te vinden waarin iedereen zijn juiste plek vindt. De voorwaarden en juiste basishouding hiervoor worden in deze voordracht helder en met vele voorbeelden verduidelijkt.

 • Wanneer: nog niet bepaald – 19u30 stipt. Andere lezingen in 2016: zie agenda.
 • Waar: Het Looks te Lier. Klik hier voor wegbeschrijving Het Looks.
 • Spreker: Dr. Johan Denis, holistisch werkend arts, begeleider van familieopstellingen sinds 2000.
 • Inkom: 14 euro of 10 euro voor student en 65+ (de avond zelf te betalen).
 • aanmelding niet noodzakelijk